Vækst Vestbjerg


Vestbjerg er en af de 11 byer, og der er igangsat en proces for ny kommuneplan for Vestbjerg, med planer om at der skal etableres 150 nye boliger i Vestbjerg.
Vestbjerg Samråd er gået ind i arbejdet, med fokus på at sikre at byen kan følge med i denne by udvikling.
Vestbjerg Samråd tager ikke stilling til hvor boligerne placeres, men samrådet har fokus på at sikre, at byens faciliteter og infrastruktur kan klare den øgede belastning, fra 5-600 nye borgere.