Kommunikationsgruppen

Et af fokusområderne i projektet er kommunikation, som skal arbejdes med kontinuerligt gennem hele forløbet. Der skal derfor etableres en kommunikationsgruppe.
En arbejdsgruppe, der skal hjælpe styregruppen med at varetage og koordinere intern og ekstern kommunikation samt udarbejde en kommunikationsstrategi.
Kommunikationsgruppen har flere væsentlige opgaver i den første fase:
kortlægning af eksisterende kommunikationskanaler, interessentanalyse og kommunikation om projektets opstart samt den kommende borgerundersøgelse.
Afhængig af hvilke kompetencer der er samlet, kan gruppen have behov for mere eller mindre støtte.

Næste møde onsdag den 15. november kl. 17.00 i Vodskov Hallen.


Noter til kommunikationsgruppemøde 25.10.17
Referat fra kommunikationsmøde den 28. juni 2017
Referat fra kommunikationsmøde den 12. juni 2017