Samrådet

• Hvad er Vestbjerg Samråd
• Ideen med samråd er at løse opgaver i flok, som de enkelte foreninger
og andre aktører ikke kan løfte alene. Samrådene fungerer som et talerør
for lokalsamfund og skaber udvikling i disse.
• Et samråd er et samarbejde mellem foreninger, klubber og offentlige
institutioner. Sammensætningen er meget forskellig i de forskellige
samråd, men det er et krav, at de netop bygger på tanken om, at alle
foreninger, klubber og institutioner i et lokalområde har mulighed for at
deltage.
• Der er i øjeblikket 45 samråd i Aalborg Kommune.

Det kommende samråd er herefter:
Unge – elevrådet på Vestbjerg skole
Ældre – Tove Poulsen  (VAC)
Borgerforeningen – Kjeld Schulz (borgerforeningen)
Skolen – Torben Jensen
Institutioner –  Henrik Olesen
VIF – Torben Carstensen (formand)
Uniformerede korps – Thomas Dam (FDF)
Iniformerede korps – Ole Bie (DDS)
Valgt på generalforsamlingen.
Torben Lauritsen
Klaus Fossing