Komuneplan

Der udarbejdes herefter et kommuneplan tillæg, på baggrund af de ting der er kommet ud af for-debatten.
Kommuneplanen ligger de overordnede rammer, og sikrer der er afsat plads til at byens infrastruktur og øvrige faciliteter, samt i hvilke områder der kan bygges boliger, etableres erhverv m.v.
Denne proces forventes afsluttet i efteråret 2017. Vestbjerg Samråd er i tæt dialog med Aalborg Kommune omkring dette. Der er ansat en ekstern landskabs arkitekt, som skal udarbejde forslag til udnyttelsen af det gamle stadion område til en ny spændende midtby, og etablering af ”idræt på toppen”.
Kommuneplanen vil komme ud i offentlig høring, inden den skal endelig godkendes af byrådet.
Lokalplan
Ud fra den overordnede kommuneplan, skal der herefter udarbejdes lokalplaner for de enkelte delområder, hvor det bliver specificeret mere detaljeret, hvad og hvordan området skal udnyttes.
Lokalplanerne vil ligeledes komme ud i høring, inden de skal endelig godkendes af byrådet.

Forslag Vestbjerg_byudviklingsplan