Borgerinvolveringsgruppen

Et andet fokusområde i projektet er borgerinvolvering, som der skal arbejdes med allerede fra projektets start og kontinuerligt gennem projektet. Borgerinvolveringsgruppen kan f.eks. lave en interessentanalyse, de kan inddrages i planlægning af borgermøder, understøtte kendskabet til borgerundersøgelsen lokalt ved at ’snakke med folk’ og opfordre til at deltage i undersøgelsen, hænge opslag op på centrale mødesteder i klyngen og motivere kendskabet til projektet og folks mulighed for at få indflydelse.