Borgermøde november 2016

Borgermøde november 2016
Aalborg Kommune afholdte borgermøde i november 2016 i Vestbjerg, hvor der mødte over 300 borgere op, som blev præsenteret for de foreløbige planer.
Udskolingselever fra Vestbjerg Skole, havde arbejdet med by-planlægning i perioden op til mødet, og repræsentanter for eleverne, kunne på mødet præsentere 2 af de videoer de havde fremstillet, med de unges tanker til fremtidens Vestbjerg.
Analysen fra eleverne kan ses her:
http://apps.aalborgkommune.dk/images/teknisk/PLANBYG/KOMPLAN/05/Vestbjerg_skolenSWOT_okt16.pdf
Video kan ses her:
http://apps.aalborgkommune.dk/images/teknisk/PLANBYG/KOMPLAN/05/Vestbjerg_byudvikling.mp4
Herefter var der workshops, hvor deltagerne kunne komme med deres ideer og tanker, som blev noteret ned.
http://apps.aalborgkommune.dk/images/teknisk/PLANBYG/KOMPLAN/05/Vestbjerg_Borgerm%C3%B8de_16nov16.pdf
For-debat hørringssvar
I den efterfølgende hørings periode, modtog Aalborg Kommune 138 høringssvar der er indgået i det efterfølgende arbejde.
http://apps.aalborgkommune.dk/images/teknisk/PLANBYG/KOMPLAN/05/Vestbjerg_fordebat_bem%C3%A6rkninger.pdf
By og Landskabsudvalget har på deres møde 20.04.2017 godkendt at der arbejdes videre med kommuneplan. By og Landskabsudvalget har fået forelagt følgende materiale, der danne baggrund for deres beslutning www.aalborg.dk/usercontrols/AalborgKommune/Referater/Pdf.aspx?pdfnavn=18023364-16458527-5.pdf&type=bilag&pdfid=80286/