Tryghedsvandring

 Aalborg kommune ønsker at afholde tryghedsvandringer i fællesskab med samråd og andre vigtige samarbejdspartnere for sammen at skabe en mere tryg kommune.

Tryghedsvandringer ønskes afholdt i fællesskab mellem Nordjyllands Politi, Aalborg Kommune, samråd og andre vigtige nøglepersoner, der har et bredt kendskab til de lokale forhold i nærområderne. Det kan eksempelvis være boligorganisationer, der har afdelinger i det område, hvor tryghedsvandringerne foretages.
P.t. mangler vi desværre mandskab til at kunne foretage tryghedsvandring i fællesskab med Samråd og andre vigtige nøglepersoner.