Borgermøde juni 2016

I juni måned 2016 blev der afholdt et borgermøde, hvor der mødte omkring 100 borgere op.
Her fortalte skolelederen om, hvordan man fra et skolemæssigt synspunkt, ser de muligheder nye elever på skolen kan tilføre skolen, men der vil blive behov for etablering af nye læringsrum.
John Bo fra Projektgruppen fortalte om hans erfaringer fra Frejlev, hvor projektudvikleren arbejdede sammen med samrådet og borgerne, for at sikre at byen fik de bedste løsninger og de nødvendige faciliteter og infra struktur.
Herefter var der workshops, hvor deltagerne kunne komme med deres ideer og tanker, som blev noteret op, og afleveret til forvaltningen.
Referat:
Borgermøde i Vestbjerg 9. juni 2016
Sammenfatning:

http://apps.aalborgkommune.dk/images/teknisk/PLANBYG/KOMPLAN/05/Samr%C3%A5d_Vestbjerg.pdf