Aalborg Kommunes nye mobilitetsplan, ‘Mobilitet 2040’

er fremlagt i offentlig høring i 6 uger med høringsfrist den 7. januar 2019
se mere her:
https://www.aalborg.dk/mobilitet2040

 Vi vil gerne invitere jer til at komme med et høringssvar,
et sådant kan sendes til:
By- og Landskabsforvaltningen på mail trafik.veje@aalborg.dk.

 Med venlig hilsen

 Svend Erik Pedersen

Stadsingeniør